ติดต่อเรา

บริษัท คอนเวนเทค จำกัด
368ถนนแก้วเงินทอง2 แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กทม.10170 ประเทศไทย
โทร 02-410-0235, 02-865-5879
Mobile 085-513-3456
Fax 02-865-5211

LINE@

พรพงศ์ อุสุภานนท์

Tel : 02-410-0235 Mobile : 085-513-3456 Fax : 02-865-5211 Email : pornpong@conventech.co.th

สุนิสา อุสุภานนท์

Tel : +66-2410-0235 Mobile : +666-5695-4589 Fax : +66-2865-5211 Email : sunisa@conventech.co.th

พิมพ์นิภา อุสุภานนท์

Tel : 02-410-0235 Mobile : 080-437-9944 Fax : 02-865-5211 Email : pimnipha@conventech.co.th