ทัวร์ไกด์

Tour Guide

Tour guide, The portable wireless audio transceiver provides up to 40 channels options that are suitable for tour guides. While can send signals within a 50-meter radius at outdoor. Frequency bands on 803~806 MHz. It had the auto-lock function helps to reduce accidental and problematic keystroke thumbing. In the other hand, Tour guide can be able for simultaneous translation.  
เครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สายที่ช่วยให้ผู้บรรยายสื่อสารให้กลุ่มผู้ฟังการบรรยายหรือนักท่องเที่ยวได้ยินในสิ่งที่ไกด์หรือผู้บรรยายสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช้สำหรับนำชมสถานที่หรือใช้เป็นชุดแปลภาษาอุปกรณ์มีน้ำหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวกระบบการทำงานส่งสัญญาณในความถี่ 803~806 MHz. รองรับได้มากถึง 40 ช่องโดยสามารถส่งสัญญาณในรัศมี 50 เมตรในที่โล่งแจ้ง และสามารถใช้งานร่วมกับระบบแปลภาษาได้อีกด้วย