เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอนเวนเทค จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1990 เราให้เช่าและให้บริการอุปกรณ์การประชุมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งแบบ Analog หรือ Digital

  • Simultaneous Interpreter System พร้อมชุดอุปกรณ์แปลภาษา แบบ Wireless Digital, Infra-red Analog,Infra-red Digital
  • Discussion Microphone ชุดอุปกรณ์ไมค์ประชุมทั้งแบบธรรมดา และสามารถควบคุมผ่าน Software ได้ หรือวางไมค์ประชุมตามแบบตามแปลนตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้ และยังสามารถแสดงข้อมูลให้ประธานรับรู้ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถเลือกเปิด-ปิดไมค์ของผู้เข้าร่วมประชุมได้
  • Voting System (ชุดลงคะแนนเสียง) มีหลายรูปแบบ มีให้เช่าเฉพาะอุปกรณ์ หรือมีบริการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งดูแล
  • Audio Guide ชุดเครื่องบันทึกเสียงเยี่ยมชมพิพิธภัณท์
  • Teleprompter, Studio prompter เครื่องบอกบทคำปราศรัยงานประชุม หรือถ่ายบทสัมภาษณ์
  • Tour Guide ชุดนำเยี่ยมชมโรงงาน

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์แปลภาษา และการประชุมสัมนา และได้ผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ

 

บริษัท คอนเวนเทค จำกัด โทร 02-410-0235, 02-865-5879  Mobile 085-513-3456 Fax 02-865-5211