Studio Prompter For Rental

Studio Teleprompter

Studio Teleprompter

บริษัท คอนเวนเทค บริการเช่าและขาย Studio Telepromter หลายขนาด ขึ้นอยู่กับวัตุประสงค์การใช้งานของลูกค้า และตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

Teleprompter คือ เครื่องบอกบท ซึ่งบางคนอาจจะเรียก Autocue หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า เครื่องบอกบท หรือ เครื่องบอกสคริปต์ โดยเครื่อง Teleprompter เป็นอุปกรณ์แสดงผลเป็นข้อความ ภาพ คำพูด หรือสคริปต์ คล้ายๆกับการที่เราต้องคอยยกแผ่นป้ายอยู่หน้าเวที เพื่อเป็นการบอกบทให้กับผู้พูดนั้นเอง  แต่เครื่องนี้จะเพิ่มความสะดวกให้กับการทำงานมากกว่า ช่วยลดระยะเวลาการถ่ายทำ และยังช่วยให้การถ่ายวิดีโอออกมาดูดีอีกด้วย เหมาะสำหรับ ใช้ในการถ่ายทำบทสัมภาษณ์ พิธีกร นักข่าว บริษัท คอนเวนเทค บริการเช่าและขาย Studio Prompter หลายขนาด ขึ้นอยู่กับวัตุประสงค์การใช้งานของลูกค้า และตามงบประมาณที่ตั้งไว้ บริษัทคอนเวนเทค ถือเป็นบริษัทแรกๆของประเทศไทยที่นำเข้าระบบ Teleprompter มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเราได้ไปศึกษาดูงานถึงกระบวนการผลิตจากโรงงานโดยตรง ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าบริษัทเรานั้นใช้อุปกรณ์ที่มั่นคงและแข็งแรงรวมถึงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าด้านบริการของเรา บริษัท คอนเวนเทค ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชน หลายแห่ง และได้มีการทำการซื้อขาย สิ่งนี้ทำให้บริษัท คอนเวนเทค มั่นใจถึงศักยภาพของ ระบบ Telepromter และ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  

เช่า Teleprompter

           ขอขอบคุณกระทรวงต่างประเทศที่ไว้วางใจเลือกใช้            Studio Teleprompter ของบริษัท คอนเวนเทค

Studio Prompter Ipad/Tablet

เหมาะกับการใช้งานอ่านบทสัมภาษณ์ รีวิวสินค้า ง่ายสะดวกต่อการติดตั้งและขนย้าย และควรมีระยะห่างจาก ผู้ให้สัมภาษณ์และ Telepromter ประมาณ 2-3 เมตร 

*หมายเหตุ การเลือกใช้ขนาดของจอ Teleprompter ขึ้นอยู่กับระห่างจากตัวกล้องถึงผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้เวลาเข้ากล้องระดับสายตาของผู้อ่านจะอยู่พอดีกับตัวกล้อง

ราคาเช่า 3,500 บาท ต่อ 1 วัน​

Studio Prompter 17"

เหมาะกับการใช้งานอ่านบทสัมภาษณ์ การประชุม Zoom Online  และควรมีระยะห่างจาก ผู้ให้สัมภาษณ์และ Telepromter ประมาณ 3-4 เมตร 

*หมายเหตุ การเลือกใช้ขนาดของจอ Teleprompter ขึ้นอยู่กับระห่างจากตัวกล้องถึงผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้เวลาเข้ากล้องระดับสายตาของผู้อ่านจะอยู่พอดีกับตัวกล้อง

ราคาเช่า 20,000 บาท ต่อ 1 วัน

Studio Prompter 19"

เหมาะกับการใช้งานอ่านบทสัมภาษณ์ การประชุม Zoom Online  และควรมีระยะห่างจาก ผู้ให้สัมภาษณ์และ Telepromter ประมาณ 4-5 เมตร 

*หมายเหตุ การเลือกใช้ขนาดของจอ Teleprompter ขึ้นอยู่กับระห่างจากตัวกล้องถึงผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้เวลาเข้ากล้องระดับสายตาของผู้อ่านจะอยู่พอดีกับตัวกล้อง

ราคาเช่า 22,500 บาท ต่อ 1 วัน

Studio Prompter 27"

เหมาะกับการใช้งานอ่านบทสัมภาษณ์ เปิดตัวสินค้า ระยะห่างจาก ผู้ให้สัมภาษณ์และ Telepromter ประมาณ 5 เมตรขึ้นไป 

*หมายเหตุ การเลือกใช้ขนาดของจอ Teleprompter ขึ้นอยู่กับระห่างจากตัวกล้องถึงผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้เวลาเข้ากล้องระดับสายตาของผู้อ่านจะอยู่พอดีกับตัวกล้อง

ราคาเช่า 25,000 บาท ต่อ 1 วัน​

TRUSTED BY

CONVENTECH CO.,LTD

368 Kaew Ngern Thong 2 Road  Klong Chak Phra
Taling Chan, Bangkok 10170, Thailand