ผู้นำการให้บริการ ตู้ล่าม หูฟังแปลภาษา เครื่องโหวต Teleprompter
และอุปกรณ์สำหรับการประชุมต่างๆ