ทัวร์ไกด์

ทัวร์ไกด์

เครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สายที่ช่วยให้ผู้บรรยายสื่อสารให้กลุ่มผู้ฟังการบรรยายหรือนักท่องเที่ยวได้ยินในสิ่งที่ไกด์หรือผู้บรรยายสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ใช้สำหรับนำชมสถานที่หรือใช้เป็นชุดแปลภาษา อุปกรณ์มีน้ำหนักเบาสามารถพกพาได้สะดวกระบบการทำงานส่งสัญญาณในความถี่ 803~806 MHz. รองรับได้มากถึง 40 ช่องโดยสามารถส่งสัญญาณในรัศมี 50 เมตรในที่โล่งแจ้ง และสามารถใช้งานร่วมกับระบบแปลภาษาได้อีกด้วย

TRUSTED BY

บริษัท คอนเวนเทค จำกัด

368 ถนนแก้วเงินทอง2 แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กทม.10170 ประเทศไทย

Copyright © 2020 Conventech | Power by FREEDAY DESIGN