หน้าแรก

ตู้ล่ามและหูฟังแปลภาษา

การทำงานของตู้ล่ามแปลภาษา

เมื่อล่ามฟังวิทยากรหรือผู้บรรยายแล้ว

จึงแปลออกมาเป็นภาษาหนึ่ง

เราสามารถทำการติดตั้งอุปกรณ์การแปลภาษาแบบเฉียบพลันให้เป็นเรื่องง่าย 

เราเป็นผู้เฉี่ยวชาญในด้านสาขานี้

และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำคุณในทุกด้าน

ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์แปลภาษา

เราให้บริการเช่าอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในตลาด

พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ

เครื่องโหวตตอบคำถามและลงคะแนน

เครื่องลงคะแนนเสียงแบบดิจิตอล

กำลังเป็นที่นิยมในวงการต่างๆ

สำหรับการทดสอบไอคิว, การประชุมสัมนา,

เพื่อลงมติต่าง ๆ, เลือกประธาน,

การประกวดร้องเพลง, ประกวดบนเวทีต่าง ๆ,

เกมโชว์, หรือแม้แต่การสอบ เป็นต้น

เทเลพร๊อมเตอร์

อุปกรณ์ช่วยในการบอกบท หรือสคริปท์ต่าง ๆ 

สำหรับประธานกล่าวบนเวที

ในงานอีเวนท์ หรือ งานประชุม

ช่วยสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้ประธานในพิธี

หรือผู้กล่าวเปิดงานต่างๆ

ง่ายต่อการติดตั้ง

หน้าจอที่ใหญ่ ทำให้การมองเห็นชัดขึ้น

กระจกที่ปรับองศาการมองได้กว้าง

ทำให้ช่วยในการมองเห็นที่อย่างดีเยี่ยม

ใช้ได้สำหรับงานหลากหลายระดับ

งานทั่วไป จนถึงระดับชาติ..

ออดิโอไกด์

สำหรับบรรยายชิ้นงาน

หรือบรรยายสถานที่แสดงงานต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์, แหล่งท่องเที่ยว,

ให้ผู้เข้าร่วมหรือนักท่องเที่ยว

ได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ

สามารถติดตั้งได้หลายภาษา และหลายชิ้นงาน

พร้อมหน้าจอแสดงสถานที่หรือชิ้นงานนั้น ๆ

ทัวร์ไกด์

 ชุดทัวร์ไกด์สำหรับผู้พูดและผู้ฟังทำหน้าที่

ส่งสัญญาณไร้สาย

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้บรรยายสื่อสาร

ให้กลุ่มผู้ฟังบรรยายหรือนักท่องเที่ยวได้ยิน

ในสิ่งที่ไกด์หรือผู้บรรยายนำเที่ยว

หรือสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ชุดทัวร์ไกด์สำหรับผู้พูดและผู้ฟัง

ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไร้สาย

แต่มาในรูปแบบของคลื่นความถี่

เหมาะสำหรับการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่

และสามารถรองรับการแปลภาษาแบบเฉียบพลันโดยไม่อาศัยตู้ล่าม

ไมค์ประชุม

ไมค์สำหรับงานประชุม

ทางบริษัทใช้ไมค์ที่ทันสมัย

สามารถควบคุมฟังชั่นต่าง ๆ ได้

ไม่ว่าจะเป็นการสั่ง เปิด-ปิด ไมค์

ผ่านระบบ คอมพิวเตอร์

สามารถใส่ชื่อ, ประเทศ, หรือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

บันทึกไว้ประจำที่ตัวไมค์

และยังมีฟังค์ชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย


Map
Facebook
Youtube

บริษัท คอนเวนเทค จำกัด โทร 02-410-0235, 02-865-5879  Mobile 080-437-9944 Fax 02-865-5211