ออดิโอไกด์

Audio Guide

An audio tour or audio guide provides a recorded spoken commentary, normally through a handheld device, to a visitor attraction such as a museum. They are also available for self-guided tours of outdoor locations, or as a part of an organized tour.
เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเล่าเรื่องราวของสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าโดยฟังการบรรยายผ่านเครื่องรับฟังมาพร้อมหน้าจอสีระบบOLEDและลำโพงที่มีคุณภาพเสียงสูงในตัวทำงานได้สูงสุดถึง10ชั่วโมงสามารถใส่ข้อมูลได้สูงสุดถึง 32 ภาษาได้มากถึง 9,999 ชิ้นงานบรรยายรองรับMemory Card 16 GB

Audio guide features

It provides background, context, and information on the things being viewed. Be able to uploaded data in 32 languages and up to 9,999 subtitles. Supports 16 GB Memory Card. Including full-color OLED screen and high-quality built-in speaker. Operation time more than 10 hours.