เครื่องโหวตตอบคำถามและลงคะแนน

Power Vote

 

ConvenTech Company Limited is the only one SunVote’s authorize provider in Thailand from China. The communication device has been certified by the FCC Federal Communications Commission, CE “European Conformity” and the RoHS Restriction of Hazardous Substances. Our staffs and technicians have been trained by SunVote directly. And we will always take care and support your event.
ทางบริษัท Conventech จำกัด เป็นผู้นำเข้า ระบบลงคะแนนเสียง ยี่ห้อ SunVote จากประเทศจีน และเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทย อุปกรณ์สื่อสารที่ได้รับมาตรฐานจาก FCC Federal Communications Commission , CE “European Conformity” และ RoHS  Restriction of Hazardous Substances เราพร้อมดูแลงานของท่านด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกสอนโดยตรงจาก SunVote


“ ซันโหวต “ เป็นเครื่องโหวต ที่ทำงานด้วยคลื่นความถี่วิทยุ แบบสื่อสารสองทาง เมื่อเครื่องลงคะแนนส่งข้อมูลไปยังเครื่องรับฐานข้อมูลแล้ว จะส่งสัญญาณกลับมา ที่เครื่องลงคะแนนเพื่อยืนยันว่าได้รับข้อมูล ที่ส่งมาแล้ว จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าเครื่องจะทำงานได้ถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ ตัวโปรแกรมสามารถ ให้คำตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ กราฟแท่ง กราฟวงกลม สามารถตั้งเวลานับถอยหลังในการลงคะแนนได้ ประมวลผลทันทีที่ลงคะแนนเสร็จ สามารถทำรายงานได้ ว่าใครลงคะแนนเสียงอะไร ทางเราได้ร่วมใน การพัฒนาโปรแกรมด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศ แต่ยังคงความเป็นมาตรฐานระดับสูง และยังสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

องค์กรที่ได้รับบริการจากเรา

  • สถาบันการศึกษา
  • สัมนาด้านการแพทย์
  • การประชุมต่างๆ
  • สถาบันการเงิน
  • บริษัทเอกชนต่างๆ
  • หน่วยงานราชการ
  • ฯลฯ

Sunvote Voting keypads options

We provide multiple product models and multiple service on Purchase, Rental of Audience Response System, to meet all the needs for hosting an interactive event, seminar or meeting.